Maksymalne opłaty na śmieci w 2015

Comment

Opłaty
Opłaty za śmieci w 2015

Dziś w życie wchodzą nowe przepisy ustalające maksymalną wysokość opłat za wywóz śmieci. Maksymalne miesięczne stawki tej opłaty wynoszą teraz 25 zł od osoby i ponad 70 zł za gospodarstwo domowe, w przypadku śmieci segregowanych. Nowe do ustawy określa także jak często gminy muszą zagwarantować wywóz śmieci. W miastach między kwietniem, a październikiem zmieszane odpady komunalne muszą być obierane co najmniej raz w tygodniu z budynków wielolokalowych i raz na dwa tygodnie z domów jednorodzinnych. Częstotliwość ta może być rzadsza w przypadku, niektórych gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Rada Gminy będzie miała teraz także możliwość zwolnienia konkretnych posiadaczy nieruchomości z całości lub części opłaty za wywóz śmieci na przykład na podstawie bardzo niskich dochodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *